Επιχειρηματικές ιδέες: Κοινωνική επιχείρηση παρέχει στους πρόσφυγες δωρεάν ποδήλατα.

SPIRAL'S BLOG

Επιχειρηματικές ιδέες: Κοινωνική επιχείρηση παρέχει στους πρόσφυγες δωρεάν ποδήλατα.

Yannis Charalampidis

23 September, 2015
Επιχειρηματικές ιδέες: Κοινωνική επιχείρηση παρέχει στους πρόσφυγες δωρεάν ποδήλατα.