Αρχική / Spiral

Σύσταση

Η Spiral συστάθηκε το 2007, αντιλαμβανόμενη τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνταν στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και των απειλών που αυτές εγκυμονούσαν για τις εγχώριες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της βασίζεται στην αρχή, ότι κύρια πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι η οργανωσιακή γνώση και ότι μόνο μέσα από την καθολική αξιοποίησή της, μπορεί να δημιουργηθεί βάσιμη και διαχρονική προοπτική επιτυχίας.

Σκοπός

Σκοπός της είναι συμβολή της στην προσαρμογή της επιχειρηματικής ικανότητας στις νέες απαιτήσεις της εποχής, διαμέσου της ένταξής των επιχειρήσεων σε μία σπείρα επιχειρηματικής μάθησης, που δημιουργείται και κινητοποιείται από την ίδια τη Spiral και το "μηχανισμό" της.​​

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Spiral είναι προσωποποιημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη της ξεχωριστά, αν και συχνά κωδικοποιούνται και συστηματοποιούνται προς όφελος της ταχύτητας και της οικονομίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται: Αξιολόγηση Ιστοσελίδων, Ανάπτ υξη Πωλήσεων , Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, Κρατικές Ενισχύσεις, Πρότυπα Διαχείρισης ISO και Επιχειρηματικά Σχέδια .

Μηχανισμός

O "μηχανισμός" της Spiral απαρτίζεται από ανθρώπους, τεχνολογικά μέσα και συστήματα: 
- Το Γιάννη Χαραλαμπίδη (Ιδιοκτήτη και Γενικό Διευθυντή της Spiral),τους εξειδικευμένους συνεργάτες της από το χώρο του μάνατζμεντ, της ψηφιακής τεχνολογίας και του marketing.
- Τον ιστότοπό της και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Το δίκτυο ηλεκτρονικών ενημερώσεων.
- Τις δωρεάν παροχές της.

Projects

Το μοντέλο της Spiral δεν αποτελεί απλώς ένα μοντέλο επιχειρηματικής προόδου για τους πελάτες της, αλλά είναι και μία γενεσιουργός αιτία νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων για την ίδια:
  • Ask Me For Business: Η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας online.
  • Spiral Courses: H επιχειρηματική κατάρτιση στο διαδίκτυο. 
  • Ασφάλιση Online: Δωρεάν, άμεση, ποιοτική και υπεύθυνη επίλυση κάθε ασφαλιστικής απορίας.
Συχνές Ερωτήσεις

Συνδεθείτε μαζί μας...

Name
Email
Σύνδεση
Top